Kuidas leida enesele õige energialugeja?

Kõigepealt väike selgitus – kes üldse on energialugeja? Tegemist on inimesega, kes tunnetab ja näeb peenenergiaid, just nagu mina – Heidi olen , ning oskab nendes energiates sisalduvat teavet ja sõnumeid kaasinimestele mõistetaval viisil edasi anda. Rahvasuus kutsutakse ülemeeleliste võimetega inimesi tavaliselt sensitiivideks või ka selgeltnägijateks, kuid energiaid tajuvat ja nägevat nõustajat, kes valdab ka uue ajastu energiatöö põhimõtteid, on siiski kõige kohasem nimetada energialugejaks.

Kui Sinus küpseb kindel soov energialugejalt juhatust küsida, on Sul endale sobivaima nõustaja leidmiseks tarvis teha pisut kodutööd. Selleks, et saada parimat kogemust, mis Sind tõepoolest elus edasi aitab, vaata kõigepealt endasse ning selgita välja, millise eluvaldkonna kohta Sa energialugemist vajad. Ehkki leidub energialugejaid, kes suudavad vahendada paikapidavaid nägemusi pea igal elualal, on siiski suurem osa neist keskendunud teatud teemadele, milles nende nägemused on täpseimad. Loodetavasti annab alljärgnev põnev pilguheit energialugemise telgitagustesse Sulle tänuväärset teavet, et enda jaoks parimaid valikuid teha.

Laias laastus vahendavad energialugejad nägemusi viies eluvaldkonnas, mida puudutab ka suurem osa klientide küsimusi. Nendeks on armastus ja suhted, karjäär ja tööalased teemad, rahaasjad, tervis ning üldine eluolu. Kui soovid selgust mitmel elualal, pole Sul tarvis pöörduda viie erineva energialugeja poole, küll aga on tarvis arvestada sellega, et mõne energialugeja nägemused on ühes kindlas valdkonnas täpsemad kui teistes.

Armastuse ja suhete valdkond hõlmab kõike, mis on seotud õnneliku armastuse kogemise või hoopis selle puudumise, romantika ning paarisuhetega. Sagedasemad küsimused puudutavad tundeid teise inimese vastu, uue armastuse leidmist, tulevikuplaane kooseluks ning nn “armukolmnurki”, aga ka selguse saamist minevikus juhtunu üle, mis takistab harmooniliste armastussuhete loomist praegusel hetkel. Kui see toetab Sinu kõrgeimat heaolu, võib energialugeja edastada Sulle nägemuse, mis annab Sulle juhiseid oma tulevase partneri äratundmiseks. Ehkki küsida võib ka uue suhte alguse või käimasoleva suhte paranemise võimaliku aja kohta, tuleks silmas pidada, et ajastuse määratlemine on tuleviku ennustamise juures kõige keerulisem aspekt ning ei pruugi alati täppi minna, mistõttu ei tasu oma ootusi selles osas väga kõrgele tõsta. Armastuse ja tundeeluga seotud küsimuste puhul on hea pöörduda energialugeja poole, kes on spetsialiseerunud suhete temaatikale.

Selleks, et saada energialugejalt oma edasise elu kujundamiseks parimat võimalikku nõu, valmista end kohtumiseks ette. Mõtle küsimused hoolega läbi ning sõnasta need selgelt. Võimalike hilisemate arusaamatuste või isegi pettumuste vältimiseks näita üleskirjutatud küsimusi energialugejale kohe seansi alguses ning uuri järele, kas ta on suuteline neile vastama. Aus ja eetiline energialugeja annab Sulle ilma keerutamata ja Sinu peale pahaseks saamata teada, kas ta tunneb end kõnealuste teemadega tegelemiseks pädevana või mitte.

Et tunnetada, kas oled enda välja valitud energialugejaga sobival lainepikkusel, palu temalt nädalaennustust või esita talle oma elus lühiajalist perspektiivi puudutav küsimus. Selle põhjal, kas energialugeja vahendatud nägemus oli paikapidav ja Sind toetav või mitte, saad hiljem otsustada võimaliku koostöö üle Sulle olulistes pikemaajalistes küsimustes.

Suhted, nagu ka paljud muud elus ettetulevad olukorrad on oma olemuselt mitmetahulised ning neid ümbritseb suur hulk keerulisi asjaolusid. Seetõttu ära loodagi, et kõik Sinu murekohad saavad täieliku lahenduse ühe lühikese energialugemise seansi jooksul. Vali esialgu välja enda jaoks kõige olulisem teema ning keskendu sellele.

Ehkki karjääri- ja tööteemad ning rahaasjad on kaks erinevat valdkonda, on need omavahel tugevasti ühte põimunud. Neid elualasid puudutavad energialugemised võivad sageli olla sama keerukad ja nõudlikud kui suhete omad. Küsi oma energialugejalt enne töö alustamist, kas ta on suuteline ning ka nõus Sulle nendel teemadel nägemust vahendama. Osad energialugejad ei soovi seda erinevatel isiklikel põhjustel teha.

Iseäranis rahateemalised energialugemised võivad kujuneda väga huvitavateks. Võid saada üllatuslikke soovitusi, kuidas suurendada oma sissetulekut või parandada rahalist olukorda. Tööd ja karjääri puudutavad nägemused toovad sageli esile erinevaid tulevikuväljavaateid edasise tööelu kujundamiseks. Selleks, et saaksid teha teadlikku valikut, palu energialugejal näidata endale ka erinevate võimalustega kaasnevaid eeliseid ja riske.

Tervis on samuti valdkond, millega kaugeltki kõik energialugejad ei ole nõus töötama. Ehkki tervist puudutavad nägemused võivad olla ülitäpsed ning näidata selgelt ära selle koha kehas, kuhu probleemid on juba tekkinud või peatselt tekkimas, tuleks meeles pidada, et energialugemine on siiski vaid suundanäitav meede ning kohase ja õigeaegse ravi alustamiseks on tervisehäire ilmnemisel kindlasti vaja pöörduda kiiresti arsti juurde.

Kindlasti tasub energialugejalt tervise suhtes nõu küsida siis, kui õhku on tõusnud mõne tõsisema haiguse kahtlus, et saada emotsionaalset tuge ning jääda ühendusse oma sisehäälega. Üpris sagedased on juhtumid, kus just energialugemine aitab säilitada elujaatavat hoiakut näiteks vähiuuringute või mõne keerulisema raviprotsessi ajal.

Üldist eluolu puudutavaid energialugemisi tehakse tavaliselt siis, kui kliendil ei ole mingis kindlas eluvaldkonnas muresid või ta soovibki üldist lugemist. Hästi vahendatud nägemus toob esile põhiteemad, mis hakkavad inimese tulevikus peatselt olulist rolli mängima. Kui tulevikunägemus ei tundu sugugi positiivne, võid küsida energialugejalt soovitusi olukorra parandamiseks. Üldises valdkonnas on suutelised töötama pea kõik energialugejad, kuid nägemuse tulemuslikkus sõltub Sinu võimest küsida võimalikult täpseid ja asjakohaseid küsimusi.

Enne energialugejaga kohtumist on Sul vaja enda jaoks selgeks mõelda, kellele või millele soovid lugemise suunata. Energialugemisi saab teha loomulikult inimestele, aga – üllatus! – ka äriettevõtetele, majadele ning isegi lemmikloomadele.

Üksikisikute puhul on energialugemise fookuses enamasti nad ise, aga ka inimesed, kes on neile lähedased või kellega elus tihedalt kokku puututakse: pereliikmed, sõbrad, ülemused, töökaaslased, õpilased, õpetajad ja nii edasi. Võimalusi on lõputult ja need on kirjud nagu elu ise.

Energialugemist saab teha ka äriettevötetele, sest nemadki on energeetilised olendid. Näiteks võib vaadata erinevate käimasolevate projektide kulgu või seda, kas mingi kindla lepingu sõlmimine toob tulevikus edu või mitte. Paljud ettevõtlusalased energialugemised toovad esile erinevaid otsustus- ja valikuvõimalusi, mistõttu hea nõustaja peaks olema suuteline kaaluma koos Sinuga nende plusse ja miinuseid. Ärivaldkond ei kuulu kaugeltki mitte iga energialugeja tegevusalade hulka, nii et kui vajad abi oma ettevõttega seotud küsimustes, tee nõustaja valikul eriti hoolikat eeltööd.

Sarnaselt äriettevõtetele on ka igal majal oma energia, mis on ühenduses selle praeguse omaniku ning mõnikord ka eelmiste elanike energiatega. Kui hoonesse on jäänud pidama seal varasemalt elanud inimeste jääkenergiaid, võivad need hakata mõjutama nüüdse majarahva elu. Seetöttu peaks enne uude majja kolimist tegema seal energeetilise puhastuse, et eemaldada kõikvõimalikud negatiivsed mõjutused. Energeetilist puhastust on soovitatav teha aeg-ajalt igas kodus, eriti juhul, kui perekonnas on sagedasi tülisid, keegi on olnud raskelt haige või elu saadab ebaõnn.

Maailmas leidub energialugejaid, kes on spetsialiseerunud üksnes lemmikloomadele, olles võimelised vahendama inimestele väga tõeseid ja häid nägemusi nende lemmikute kohta. Ka selle valdkonna puhul on väga oluline täpse fookuse seadmine. Mõtle hoolikalt läbi, millist probleemi seoses oma lemmikloomaga sooviksid lahendada, ning uuri oma energialugejalt järele, kas ta saab Sind selle juures aidata. Sageli on energialugemine andnud suurepäraseid tulemusi kaduma läinud koerte-kasside ülesleidmisel.

Energialugemise tulemuslikkuse juures mängivad üliolulist rolli stiil ja täpsus, kuidas energialugeja läbi oma nägemuse saadavat teavet kliendile edastab ning kuidas viimane seda informatsiooni vastu võtab. Ei ole olemas kahte energialugejat, kes selgitaks sama olukorda täpselt ühtemoodi, kuigi mõlema nägemus võib olla vägagi paikapidav. Selgituseks kaks näidet:

Näide 1: “Näen ümmargust eset, võib-olla punast värvi. Tundub, et saad seda süüa. See on üsna suur ning paistab ilus ja kutsuv.”
Näide 2: “Näen ümmargust eset, mis on punakas ja kollakas, ning mõningad triibud on tal ka. See on magusa maitsega ja näen, et sellest saab ka mahla teha.”
Tegemist on õunaga.

Kumba energialugejat Sina eelistaksid? Mõlemal neist on ju õigus – nad kirjeldavad kumbki omal viisil õuna. Kõik oleneb stiilist, kuidas energialugeja nägemusest saadud teavet edasi annab, ning ka kliendi eelistustest. Kui värvid ja vormid tekitavad Sinus kõnekaid seoseid, on näide 1 Sulle hõlpsalt arusaadav, kui aga samastud pigem maitsetega, siis tõenäoliselt eelistad näidet 2.

Suurepärane võimalus energialugeja stiili väljaselgitamiseks on tutvumine tema varasemate klientide tagasisidega. Kui eelistad leebet stiili, asjadest justkui läbi lillede rääkimist, siis pole otsese ja mõnikord isegi terava ütlemisega nöustaja Sinu jaoks tõenäoliselt see õige. Samas tasub meeles pidada, et ehkki Sa võid õrnalt ja delikaatselt edasi antud nägemusega mõnikord vägagi rahule jääda, on üldiselt tõesemad need lugemised, mis räägivad vahetult ja sirgjooneliselt köigest, mis kliendi küsitud teemat puudutab. Teatav peenetundelisus on kohane üksnes juhul, kui energialugeja tajub oma nägemuses kliendiga peatselt midagi väga ebameeldivat juhtumas. Hea tava kohaselt annab energialugeja niisugusel puhul inimesele valida, kas ta soovib seda infot kuulda või mitte, ning mõistagi austab tema tahet.

Ebakõlasid võib mõnikord tekkida ka sellel pinnal, et energialugeja nägemus on küll tõene, kuid nõustaja ja tema klient ei tõlgenda lugemisest saadud teavet ühtemoodi. Siinkohal on heaks näiteks olukord, kus energialugeja edastas igakuise lugemise käigus oma pikaajalisele naiskliendile nägemuse, mille kohaselt elu pidi viima teda taas kontakti kunagise ekspartneriga. Naise, kes oli oma ekspartneri võimaliku tagasipöördumise kohta varasemate energialugemiste käigus korduvalt pärinud, viis see nägemus sulaselgesse vaimustusse. Hiljem selgus, et ekspartner küll helistas, kuid tegu polnud selle eksiga, keda naine oma rõõmutuhinas silmas pidas – ta lihtsalt eeldas, et see on sama inimene, keda tema oma ellu tagasi igatses, mitte keegi teine, kellega ta oli samuti kunagi suhtes olnud. Seetöttu tasub arusaamatuste vältimiseks energialugemise ajal pigem rahulikuks jääda ning mitte ennatlikke järeldusi teha. Vahel võib tekkida olukord, et ka energialugejal jäävad mõned üksikasjad nägemuses kahe silma vahele – üldjuhul pole see tahtlik, kuid võib juhtuda erinevatel põhjustel.

Kokkuvõtteks – tee hoolikalt oma kodutöö ära enne, kui energialugejaga seansi aja kokkuleppimiseks ühendust võtad. Sel moel annad endast parima, et saad lugemise osaliseks, mis Sind igakülgselt toetab.

Mina viin lisaks energialugemisele läbi ka muutust, kui klient soovib seda teha. Sel juhul vaatame läbi olukorrad ja pildid sellest või eelmistest eludest ja teeme muudatused uskumustesse. See on jääv. Eesmärgiks on tasakaalu toomine Sinu ellu. PS. Tavaliselt olen väga otsese ütlemisega ja see võib natuke ehmatada.

Ilusat päeva Sulle,
Heidi