Aktiivsus- ja tähelepanu häire ravimine ilma tablettideta


Aktiivsus ja tähelepanuhäire on üks sagedasemaid psühhikahäireid. Inimestel, kellel see esineb on raskusi keskendumisega, nad on püsimatud ja impulsiivsed.

Väga tihti arvatakse, et selle diagnoosiga peab pidevalt ravimeid võtma, kuid väga vähesed teavad, et on olemas ka teisi toimivad meetodeid, mis aitavad olulisel määral sümptomeid leevendada ja nende inimeste elukvaliteeti parandada.

Tahan Sinuga jagada Helsingi Ülikoolis tehtud ATH teemalise doktoritöö tulemusi:

Seppo Hiltunen leidis oma doktoritöös, et hüpnoosi, hüpnootilisi soovitusi ja lühiajalist hüpnoteraapiat saab väga edukalt kasutada aktiivsus-tähelepanuhäirega täiskasvanute ravimisel.

See aitab parandada nende sooritust ülesannetes, mis nõuavad püsivat tähelepanu hoidmist ning reaktsiooniajaga ülesannetes. Samuti vähendab hüpnoos/hüpnoteraapia nende aktiivsus-tähelepanuhäiret ja teisi sümptomeid pikaajaliselt (mõju vähemalt pool aastat). Doktoritöö autor leidis, et hüpnoosi/hüpnoteraapiat võib kasutada toimiva meetodina aktiivsus-tähelepanuhäirega täiskasvanute ravis.

See uuring tõestab, et kasutades hüpnoosi on võimalik väga oluliselt parandada ATH diagnoosi saanud täiskasvanute sooritusvõimet ja elukvaliteeti. 

Igal terviseprobleemil on meile sõnum.Tegeledes terviseprobleemi põhjusega on võimalik saavutada uskumatuid tulemusi.

Kui see teema pakub Sulle huvi, siis soovitan liituda selleteemalise kursusega siin: https://kursused.thinkific.com/courses/ath-ja-toetamine

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *