Empaadiks olemise varjuküljed ehk asjad, mille suhtes peaksid ülitundliku inimesena olema teadlik ja ettevaatlik

Tõlgitud allikast: https://www.parhlo.com/the-dark-side-of-empathic-people-that-you-rarely-see-and-must-always-be-cautious-of/

Empaadid on tuntud kui maailma tervendajad. Tegemist on inimestega, kelle meeletaju on kõrgendatud – nad näevad, tunnetavad ja kogevad erinevaid energiaid.

Inimesed, kes ise empaatide hulka ei kuulu, arvavad sageli, et ülitundlikkus on eriline ja imeline anne, tõeline kingitus. Ent kui veenda mõnd empaati oma andest rääkima, siis võib selguda, et kõik polegi nii päikeseline ja vikerkaarevärviline, kui eemalt paistab. Tegelikkuses ei pruugi ülitundlikkus olla sugugi alati nii meeldiv ja rõõmutoov omadus inimese enda jaoks, kes seda võimet omab.

Paljud inimesed loodavad empaatide toetuse, mõistvuse ja heade nõuannete peale nii nende kõrgenenud energeetilise taju kui ka isiksuseomaduste tõttu, mida nad endas kannavad. Ülitundlikke usaldatakse alati, sest nad panevad teisi inimesi ennast oma seltskonnas turvaliselt tundma. Et empaadid on võimelised kaasinimeste emotsioone ja muid energiaid väga selgelt tajuma, siis võivad nad seetõttu kogeda rohkesti stressi.

Üks empaadiks olemise varjupooltest on, et ülitundliku inimese sisemaailmas on pidevalt olemas kaks erinevat, omavahel konfliktis olevat taju, millest üks esindab head ja teine halba. Tunnetades kogu aeg mõlemat, nii positiivset kui ka negatiivset, võib mõnikord juhtuda, et tasakaal kaob ning ülitundlik inimene tunneb end vastandlike energiate heitluses kurnatuna.

Empaadid on eriti tundlikud negatiivse energia suhtes. Nende intensiivne tajuvõime ei jää puutumatuks sügavast kurjusest, mis eksisteerib meie maailmas. Kõikehõlmav arusaamine, kuidas maailm toimib, on ülitundlike inimeste jaoks küllaltki segadusseajav ja tekitab neis kurvastust. Nad ei mõista, miks seda laadi energia maailmas üldse olemas on, kui see teeb inimestele üksnes haiget.

Ülitundlikkuse miinuskülg on seegi, et empaat on vastuvõtlik kõikidele energiatele, mis teda ümbritsevad, mistõttu ta tunneb end sageli kurnatuna. Samas ei ole ülitundlik inimene kuigi aldis teistele välja näitama, mida ta nende juures näeb ja kogeb – põhjuseks kartus end läbi põletada. Pigem jälgib ta kõike vaikselt, tajudes ja tunnetades enda ümber toimuvat.

Sarnaselt kõigile teistele inimestele soovivad ka empaadid, et neid armastataks ja aktsepteeritaks sellistena, nagu nad on. Kahjuks aga kiputakse ülitundlikke inimesi nende lahkuse ja helduse tõttu tihti ära kasutama iseäranis kaaslaste poolt, kes ise kunagi midagi vastu ei anna. Empaadid on sõna otseses mõttes „andjad“, valmis näitama üles headust kõigile, kes seda vajavad.

Empaadid üldjuhul ei tea, et niisugune isetu olek võib osutuda neile raskeks koormaks. Isegi need ülitundlikud inimesed, kes eelnevat tunnistavad, valivad tavaliselt selle teadmise ignoreerimise, pidades seda tähendusrikkaks osaks nende elu kutsumusest.

Veel üks empaadiks olemise tumedaid pooli on see, et sageli jätavad ülitundlikud inimesed oma keha ja hinge teadlikult hooletusse teiste inimeste hüvangu nimel. Aastatega suurenev unarussejäetus viib omakorda vaimsete otsinguteni, mida võetakse ette enamasti siis, kui leitakse end olevat täielikus segaduses ja oma eluteel järje kaotanuna.

Ülitundlikkuse varjukülgede hulka kuulub ka asjaolu, et isegi kui empaadid armuvad, ei tee nad seda kunagi täielikult, olemata võimelised pühendama kogu oma südant kellelegi teisele. Samuti leiavad ülitundlikud inimesed, et kui nad on väsinud, siis kire intensiivsus on tõenäoliselt liiga suur koormus nii neile endale kui ka partnerile.

Nii jätavad empaadid osakese endast alati teiste inimeste eest varjule. Nad taandavad omaenda vajadused tagaplaanile isegi sel juhul, kui ei soovi muud, kui unustada kõik, tunda end hoituna ja sukelduda sügavale armastusse.

Viimase, kuid eelnevatest mitte vähem tähtsa, vaat et kõige olulisemagi varjupoolena empaatide elus tuleb kindlasti mainida sõda, millesse nad on kistud. See on sõda kurbuse ja pimeduse vastu neis endis, mis tahab näidata oma koledat nägu ja tõmmata neid enesehävitusse.

Ainus moodus sellega edukalt toime tulla on õppida tegema vahet emotsioonidel, millised on empaadi endi omad ja millised on väljastpoolt tulevad teiste inimeste energiad. Ülitundlikud vajavad enda kõrvale inimesi, kes mõistavad nende olemust, kellega nad saavad kõigest vabalt ja siiralt rääkida ning kes on neile toeks.

Ülitundlikul inimesel on vaja suuta langetada müür, mille ta on ehitanud enda tunnete ümber, ning lubada oma empaatilisel ja lahkel minal teha head ka tema enda elus. Vastasel juhul on empaadi saatuseks võidelda lõputus sõjas iseenda vastu.

Empaatidele/Ülitundlikele mõeldud koolituse kohta uuri siit: https://heidiplumberg.lpages.co/litundlikempaat/

Kõike seda saad õppida ja tundlikust saab ka vähendada ja suurendada. Just nii nagu soovime – see on tehtav.

Õpi aru saama emotsioonidest ja võta TASUTA e-raamat siit : https://heidiplumberg.leadpages.co/npa-meetod-e-raamat/

Heidi

 

Kiirelt Elu Muutvad Koolitused Facebooki grupp – https://www.facebook.com/groups/kiiremuutus/