Tunded ja nende ohjamine

 

Hei!

Täna mõtisklesin pikalt teema üle, mis ehk nii mõnelgi loob takistusi elus edasi liikumiseks, suhetes või iseendas harmoonia leidmisel.
Üheks targa inimese tunnuseks on heade suhete loomisvõime, mis on seotud meie karjääri ja füüsilise tervisega. Võib ju mõelda, et kõik on korras aga hoolimata sellest on raske eesmärkideni jõuda. Võimalusi ei suudeta näha, midagi jääks nagu puudu või tunned, et on tekkinud paigalseis. Sa ei suuda end kontrollida ja tunded löövad lainetena üle pea. Tunnete ohjamine on õpitav ja arendatav omadus. Suutes mõista enda ja teiste hingeelu paremini, suudad elus seada endale selgemaid sihte, mille poole püüelda. Oled paindlik ja võimeline ennast vastavalt olukordadele muutma ning juhid ise oma elu.

Tee harmooniani iseendas algab oma tunnete tasandilt…

 

Koolitus ”Kuidas mõista oma tundeid ja nende üle kontrolli omada.” toimub juba

25.augustil.

Tahad sellest osa saada?   

„Naiste Manifesteerimise klubi”

SINA VALID, MILLISE ELU SA SAAD!

Liituda saad SIIN

Klubi liikmelisus annab:

  • Võimaluse olla liige kinnises Facebooki tugigrupis, kus saab inspiratsiooni ja tuge.
  • Iganädalane nn reel hoidmine. Toetame üksteist muutuste teel. Anname vajadusel nõu, jagame kogemusi.
  • Positiivsust ja jõudu uute vajalike sammude astumiseks. Edulood grupis.
  • Igal kuul 1 pikem webinar grupis valitud teemal.