Vii oma äri online

Koolituse sisu kirjeldus.

Korraga kuni 10 inimesega grupp. Koolitus toimub, kui grupis on vähemalt 3 inimest.

“Vii oma äri online” programm annab võimaluse saada kõik vajalikud teadmised ärist, selle edendamisest ja võimalikest probleemidest ning kuidas neid ennetada. Õpi kui oluline on õige mõttemeel oma äri edendamisel.  Avasta digiturunduse võimalusi ning eeliseid selle kasutamisel oma ettevõtte arendamiseks. Võimalus saada tagasi motivatsioon ning kaob hirm vastutuse eest.

Sel teekonnal toetan õpilasi kõikidel sammudel, ainukene, mida õpilane tegema peab, on panustama oma aega sellesse kursusesse, et teha läbi kõik moodulid!

Personaalne õpe annab õpetajal võimaluse lähtuda õpilase tasemest ja õppimise kiirusest. Enne kursusele registreerimist selgitab õpetaja välja täpselt õpilase vajaduse ja kohandab vajadusel vastavalt õpilasele õppekava, et õpilane saaks maksimaalselt kasu kursusest.

Koolituse hind: 2500€ (sisaldab KM)

Kestvus: 3 kuud (salvestatud materjalid järelvaadatavad 1 aasta)

Õppekava nimetus
“Vii oma äri online” programm
Õppekava kogumaht: 66 ak tundi, milles 40 ak tundi teooriat ja 26 ak tundi praktikat

Õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Koolitus toimub: Veebikeskkonnas

Koolituse juhendaja: Heidi Plumberg

Moodulid

Moodul 1 – Äri Mindset. Mõttemeele muutus. (maht 24 ak)

 • Sissejuhatus – Kes on meie klientideks?
 • Tegevus ja eesmärgid
 • Muutus ja kasv
 • Kliendid
 • Enesekindlus ja eneseusaldus
 • Loovus
 • Juhtimine ja teenuste sisse ostmine
 • Õppimine
 • Eluviis
 • Turundus ja müük
 • Raha
 • Isiklik vägi
 • Strateegia, selgus ja nägemus
 • Edu ja võimalused
 • Väärtus ja eneseväärtustamine
 • Nähtavus
 • Kokkuvõte

Moodul 2 – Digiturunduse alused. Õpi digiturunduse rolli ja kuidas rakendada seda tänapäeval oma ettevõttes. (maht 1,7 ak)

 • Ettevõtluse alused
 • Eesmärgid
 • Traditsiooniline või digitaalne?
 • Digiturunduse roll
 • 3 turundajate põhilist tööriista

Moodul 3 – Tunne oma klienti. Kujunda oma põhisõnumid ning loo oma ideaalklient, et saaksid selgust, kellele müüa (maht 0,4 ak)

 • Tunne oma klienti
 • Kliendi avatar
 • Ideaalkliendi profiil enne ja pärast
 • Põhisõnumid

Moodul 4 – Kliendi väärtuste teekond. Avasta need sammud oma turundusplaanis, mis teevad sujuvalt inimese listist maksvaks kliendiks ning sealt edasi fänniks. (maht 0,6 ak)

 • Kaardistame kliendi väärtuste teekonna
 • Teadlikkus
 • Seotus
 • Liitumine
 • Konvertimine
 • Elevus
 • Tõus
 • Propageerimine
 • Promomine
 • Oma väärtuste teekonna optimeerimine
 • Kutse tegutsema

Moodul 5 – Sisuturundus. Õpi milliseid sisuturunduse nippe kasutada vaatajaskonna ligi meelitamiseks ning võimendada oma turunduse strateegiaid, et kasvatada oma äri. (maht 3,6 ak)

 • Sisuturunduse sissejuhatus
 • Mis on sisuturundus?
 • Oled siin
 • Hääl
 • Strateegiline sisu
 • Sisu võimalused
 • Rahaline sisu
 • Sisu tööriistad
 • Tegutsemine
 • Sisu kirjutamine

Moodul 6 – Sotsiaalmeedia. Tunne aluseid ja saa selgust kuidas kasutada sotsiaalmeediat oma vaatajaskonnaga päris suhte loomisel. (maht 1,6ak)

 • Sotsiaalmeedia: Sissejuhatus
 • Sa oled siin
 • Sotsiaalsed kanalid
 • Sihitud vaatajaskond
 • Sisu loomine
 • Sotsiaalmeedia eesmärgid
 • Bränd
 • Tegutsemine

Moodul 7 – Digitaalne reklaam. Läheme süvitsi tasulise reklaami strateegiasse, disaini elementidesse, kirjutamisesse ja kuidas need funktsioonid töötavad koos, et luua väljavaade Sinu lehele. (maht 1,6ak)

 • Digitaalne reklaam: Sissejuhatus
 • Oled siin
 • Tasuline reklaam: ülevaade
 • Miks kasutada tasulisi reklaame?
 • Turu seisukorra ülevaade
 • Planeerimine
 • Loomingulisus: 3 põhi elementi
 • Eelarvestamine
 • Tasulise meedia 3 sammast
 • Tasulise meedia optimeerimine
 • Raporteerimine
 • Maandumislehed, nende loomine
 • Maandumislehtedele sisu kirjutamine
 • Disaini elemendid: Sissejuhatus
 • Disaini eesmärgid
 • Reklaamid
 • Disaini allikad
 • Tegutsemine

Moodul 8 – Otsingumootorid. Kasuta SEO strateegiat, et tulla paremini nähtavale otsingumootorites ja suunata tasuta orgaaniline liiklus oma lehele. (maht 1,6ak)

 • Otsingumootorid: Sissejuhatus
 • Mis on SEO?
 • Tehniline SEO
 • SEO lehel
 • SEO väljaspool lehte
 • Tegutsemine

Moodul 9 – E-maili turundus. Õpi kuidas luua selliseid e-kirjade kampaaniaid, mida avatakse, klikitakse ja kuidas saada passiivsed listiga liitujad aktiivseteks klientideks. (maht 1,6ak)

 • E-maili turundus: Sissejuhatus
 • Tööriistad ja taktikad
 • KPI ja mõõdetavad tööriistad
 • Segmenteerimine
 • Uudiskirjad ja jätkukirjad
 • Tegutsemine
 • E-mailide sisu
 • E-maili sisuelemendid
 • Tegutsemine: Sotsiaalmeedia kasutamine kirjutamise harjutamiseks

Moodul 10 – Kommuuni haldamine. Läheme süvitsi sellesse kuidas luua endale aktiivne online kommuun, mis mõjub positiivselt Sinu ettevõttele. (maht 1,6ak)

 • Kommuuni haldamine: Sissejuhatus
 • Milleks grupp?
 • Oma grupi loomine
 • Grupi kasvatamine
 • Tegutsemine

Moodul 11 – Andmed ja optimeerimine. Avasta andmete ja optimeerimise taktikad, et saada selgust millised turunduse tehnikad sobivad Sinu ettevõtte jaoks kõige paremini. (maht 1,6ak)

 • Andmete eesmärk
 • Andmete mõõdikud
 • Optimeerimine kasutades andmeid
 • Identifitseerimine
 • Kasutaja uuring
 • Prioritiseerimine

 

Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolituse moodulid asuvad õppekeskkonnas kursused.thinkific.com, kuhu loob iga õpilane endale konto ning tagame ligipääsu materjalidele aastaks.

Eraldi kursusel osalejatele Facebooki tugigrupp.

Kõik tugikõned toimuvad zoomi vahendusel, salvestuvad ja on võimalik järelvaadata ning ka oma küsimused ette küsida.

Mooduleid läbib õpilane omas tempos, omale sobival ajal.

Kirjalik õppematerjal.

 • Äri uskumustega töövihik, mis käsitleb kõiki moodulite teemasid.
 • Kiirelt Elu Muutja kalender-märkmik

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu…

 • Mõistab oma mõttemeele olulisust ja oskab seda muuta.
 • Oskab määratleda ideaalkliendi profiili.
 • Oskab Teab, kuidas kasvatada oma ettevõttes müüki.
 • Teab kuidas hoida ja leida klientuuri.
 • Teab, mis asi on SEO ja kuidas seda kasutada.
 • Oskab kasutada e-maili turunduseks programme ning läbi selle listi kasvatada.
 • Teab, kuidas koostada müüv uudiskiri.
 • Tunneb ja oskab kasutada erinevaid kujundamise programme.
 • Teab ja oskab kasutada tasulise reklaami võimalusi.
 • Julgeb võtta riske, et arendada oma ettevõtet.

Õpilane on kohustatud moodulid täies mahus ja tegelema õppetööga kursuse
toimumise ajal.
Õpetaja kohustub haigestumisest teatama õpilast esimesel võimalusel.

*Kursuse lõpetamise tingimused:

Kursus on läbitud, kui õpilane on läbinud kõik moodulid ning sooritanud kõik praktikad. Kursuse läbimisel väljastatakse õpilasele tõend.

Tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • õpiväljundid;
 • õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks.
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitaja nimi.

Koolituse eest saab tasuda:
Heidi Plumberg International OÜ, LHV pank, EE227700771003643476
*Õppemaksu saab tasuda ka osaliselt ettemakse graafiku alusel, tingimused lepitakse kokku õpilasega personaalselt. Oluline, et kogusumma oleks kursuse alustamise päevaks tasutud.

Kursuse tühistamisel on võimalik rahaline tagastus, kui digitaalseid õppematerjale pole veel avatud ning läbitud. Kõnede toimumise aega on võimalik ka kokkuleppeliselt muuta. Koolitaja haigestumisel lepitakse õpilasega uued kõnede päevad kokku. Õpilane saab e-arve.

Lisaväärtustena pakume: Eraldi toetav grupp Facebookis. Boonuskoolitused.

Kursuse läbiviija: Heidi Plumberg

Koolitus kinnitatud: 29.01.2021
Kinnitaja: Heidi Plumberg

“Mastermindi grupist sain eelkõige inspiratsiooni ja tegutsemisjulgust ja kinnitust sellele, et on oluline leida oma tee. Ja see viimane ei peagi teiste jaoks alati loogiline tunduma. Mulle meeldis kõrvalt vaadata sinu ja Killu ettevõtete loomise teemat: mõlemad lahendasite selle täiesti erinevalt, aga samas nii nagu enda jaoks õige oli 🙂”

Katrin Kolnes

“Mul on väga hea meel, et sain osaleda Mastermind grupis- sain palju huvitavaid mõtteid, suhelda uute inimestega ning peamine, et mõnigi kaugem eesmärk on kordades lähedamal. Heidi lihtsalt kiirgab postiivsusest, mis on igati nakkav-suured tänud!”

Killu Mitt

“Kui ma mõned kuud tagasi Heidi loodud Mastermind grupiga liitusin, siis ootasin pidevat tuge ja fokusseeritust enda elus sel hetkel suurt rolli mänginud valu/murepunktidele. Tugi oli suur ja grupp sõbralik, olin paraku ise natukene liialt passiivne, kuid esimese Matermind grupi kogemuse sain kätte positiivse ja julgutavana ning edaspidi võin kindla peale minnes mõnda enda jaoks olulist teemat käsitlevata grupiga taas, ise vähe aktiivsemat rolli mängides, liituda. Väga meeldisid ka Heidi personaalsed soovitused, kõned ja suunanäitajad, mille abil inimene kindlasti enda jaoks õige teeotsa üles leiab !”

Berit Soosaar

“Tänu Äri Mastermind programmile olen palju enesekindlam ettevõtja, isegi naudin seda ning julgen teenust reklaamida ja müüa. Tänu sellele on ka mu ettevõtte tulu kordades kasvanud. See on lihtsalt nii lahe, et oma uskumusi muutes võivad tulla nii suured muutused! Heidi Plumbergi õpetused ja näited on väga elulised ja edasiviivad. Heidi jagab väärt infot ning toetab 100%, see omakorda innustab mind rohkem pingutama ja oma eesmärkide poole püüdlema. Soovitan Äri Mastermind programmiga liituda nendel, kes soovivad muutusi oma ärisse või suure hüppega edasi minna. Kõik on võimalik!”

Mailis Liik

Suure skeptikuna oli mul igasuguseid kahtlusi, kas antud koolitus on üldse minu jaoks. Miski siiski sundis otsima võimalusi selle läbimiseks. Summa ei olnud väike ja ma ei kujutanud ette, kuidas tasun igakuised osamaksedki…Kuid imed mu äriga hakkasid juhtuma juba esimesel koolituskuul! Praegu võin kirjeldada kogetut vaid ülivõrdes! See on olnud suurepärane investeering iseendasse ja oma ärisse! Kui varem tundus, et kõik (äriedu jms) on kinni vaid juhustes, siis nüüd tean, et see on mu enda teha! Rääkides meie õpetajast, Heidist- siis kas saab olla paremat kooslust kui selgeltnägija ja ärimentor ühes isikus sind sel teel suunamas? Heidi nõuanded on hindamatu väärtusega❤️ Mu aastaid vaikselt tiksunud äri on suure hooga käima läinud. Olen saanud meeletus koguses eneseusku ja inspiratsiooni ning raudse teadmise, et õpituga suudan muuta (nii enda, kui oma lähedaste) maailma paremaks paigaks! Tänud kogu südamest, armas Heidi!

Küllike Pähn

Äri Mastermind on minu jaoks olnud üldse suur väljakutse. Kuulun nende inimeste hulka, kes oma äri hetkel veel ei oma ja kokkupuude on olnud minimaalne. Olen kogenud endas suurt vastupanu, sest paljudest asjadest minu alateadvus lihtsalt aru ei ole saanud. Uskumused, millega oleme töötanud ja töötame, on väga silmi avavad ja suunavad iseendasse vaatama, miks ja milleks on üks või teine asi või arusaam on just nii nagu on. Piiravate uskumuste avastamine ja läbitöötamine käib iga päev. Enne programmi alustamist ei olnud mul mingit mõttepoegagi oma äri suhtes. Heidi super tugi ja teiste grupiliikmete edusammud on nii inspireerivad ja toetavad ja minu mõtted liiguvad ka oma äri suunas. Soovitan selle programmiga liituda kõigil, kellel on oma äri, kes soovivad selle edu ja tulemuslikkust kasvatada ning ka neil, kes äri alustada soovivad, Heidi Plumberg õpetused ja toetus on kuldaväärt. Aitäh 💓

Anne Õunma

Minul hakkasid asjad liikuma sisuliselt esimesest nädalast alates pärast Äri Mastermindiga liitumist. Olen suutnud mitmeid vanu mõttemalle seljatada ja näen pilti juba oluliselt suuremalt. Olen alati unistanud, et võiks olla keegi, kes mõtleb sinuga kaasa ja oskaks sind suunata, kui sul tekivad ettevõtluses lühised. Selline tunne: tahaks arutada targematega. Paremat kohta ei oskaksi mõelda kui see programm, reaalne edasiviiv tugi igapäevaselt. Ma liitun ka kindlasti järgmise grupiga! Minu sibul tahab veel mõnusasti koorimist saada! Muutused on lahedad! Väljakutsed on põnevad! Äri mastermind on kindlasti 101% liikumapanev jõud. Tänud Heidi!

Kristel Laansoo